BSO – Kids uptodate

Kids Uptodate is een service gerichte opvang.
Er wordt ook dagelijks vers gekookt bij de buitenschoolse opvang.
De kinderen eten dagelijks een warme maaltijd en wordt er dagelijks huiswerkbegeleiding aangeboden. Dit gebeurt 15 minuten per dag. Wij gebruiken hiervoor een speciale software. Huiswerk van school heeft voorrang en wordt dan ook gemaakt op de opvang.
Wij bieden sport, spel en culturele activiteiten (zoals bijv. kickboksen danslessen, zanglessen en pianolessen) Deze activiteiten worden door de weeks gegeven en worden na een tijdje gerouleerd.

 

 

BSO informatie

Intakeformulier BSO

Aanbod

Activiteitenaanbod

 • Buitenactiviteiten: min. 30 min per dag naar buiten. We hebben een aangrenzende buitenruimte.
 • Sporten, zwemmen etc…
 • Crea: maken en leren. Werken met stoffen, papier en andere materialen.
 • Muziekoriëntatie (kennis maken met verschillende instrumenten en zang).
 • 2 ruimtes met in de bovenruimte 2 bureaus + computers/ een lees en leer/relaxruimte. Tevens wordt in de bovenste ruimte de lessen met de activiteiten muziek oriëntatie  gegeven
 • Huiswerkbegeleiding dagelijks  15 minuten
 • Buurthuis: we maken gebruik van de activiteiten van het nabijgelegen buurthuis.
 • In ons ruimte hebben kunnen de kinderen gebruik maken van de tik tik Scherm, zij kunnen hierin de activiteiten kiezen, hun avatar maken en spelletjes spelen

Voeding

 • We eten vijf keer in de week een warme, zelfgemaakte maaltijd!
 • Indien een kind een speciaal dieet heeft, wordt er met de ouders afgesproken hoe dit geregeld gaat worden.
 • Er wordt matig gesnoept op Kids Uptodate. Alleen op feestdagen, verjaardagen of speciale gelegenheden wordt er gesnoept.

  Buitenspelen

  We spelen dagelijks buiten in onze tuin of in de grote speeltuin in de buurt.

  Uitstapjes

  We gaan soms wandelen in de buurt of in de vakanties verder weg met onze stoere stint naar bijvoorbeeld Nemo, Artis, bioscoop, ballorig, musea en nog veel meer.

  Vakantie opvang

  BSO Kids Uptodate biedt ook alleen vakantie opvang.Vraag naar de mogelijkheden!

  Huishoudelijke regels

  Hygiëne

  De buitenschoolse opvang wordt dagelijks schoongemaakt. Voor kinderen is vanuit hygiënisch en pedagogisch oogpunt een schone omgeving van groot belang. Bij de inrichting van de ruimtes wordt rekening gehouden met kinderen met allergieën. Voor gedetailleerde informatie t.a.v. hygiëne en voedsel verwijzen wij u naar het protocollenhandboek.

  Veiligheid

  De inrichting van de buitenschoolse opvang en de gebruikte materialen voldoen aan de strengste veiligheidsnormen die bij wet geregeld zijn. Onze buitenschoolse opvang beschikt over een calamiteitenplan en wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het inspectierapport is in te zien bij leidinggevende of via de website van de GGD.

  Alle kinderen zijn gedurende hun verblijf op buitenschoolse opvang verzekerd (aansprakelijkheid en ongevallen). Voor deze buitenschoolse opvang is een veiligheids- en gezondheidsinventarisatie gemaakt waaruit een plan van aanpak voortvloeit. Dit plan van aanpak is op te vragen bij leidinggevende.

  LRK Registratieplicht

  Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Om kinderopvangtoeslag aan te vragen moet dit uniek nummer van de kinderopvang doorgegeven worden aan de belastingdienst. U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als de kinderopvang is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzaal.

  Ons LRKP nummer is 144235584

  Inspectierapporten

  U kunt de inspectie rapporten van buitenschoolse opvang Kids Uptodate vinden op: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen website (Rijksoverheid)

  Huisregels BSO

  Algemene informatie

   Scholen

  We werken samen met een aantal  scholen: Holendrechtschool, Mobiel Reigersbos  Tamboerijn,de Brink,Wereldwijs,Dumont,ABBS Het Gein & OBS Nellestein .  Kinderen worden vanaf 14:00 uur door ons  opgehaald. Alle pedagogische medewerkers dragen bij het ophalen herkenbare kleding van Kids Uptodate en met de Stint  worden opgehaald.

  De kinderen worden nu voorlopig met de bus opgehaald,zodra de nieuwe Stint weer de weg op mag zullen wij hier weer gebruik van maken. In de schoolvakanties maken wij ook gebruik van de bus.

  Openingstijden

  We starten elke dag om 14:00 uur en staan dan klaar bij de scholen om de kinderen op te halen. Op de woensdagen starten wij om 11.00 uur. De BSO sluit dagelijks om 19.00 uur. In schoolvakanties zijn we open van 07:30 – 19.00 uur.

  U schrijft uw kind in voor een bepaalde dag. Die inschrijving is bindend. We gaan open bij 5 kinderen of meer. Als we weinig aanmeldingen hebben krijgt u restitutie van die dag(en).

  Plaatsingsbeleid

  Plaatsing is conform het plaatsingsbeleid mogelijk vanaf 2 tot 5 vaste dagen per week. In overleg met de ouders worden de plaatsingsdagen vastgesteld.

  Ouders nemen een contract af voor schoolweken inclusief vakantieweken. We bieden 52 weken opvang behoudens officiële vrije dagen. U kunt dus het hele jaar gebruik maken van de dagen die u afneemt. Studiedagen van de scholen zijn niet in de prijs begrepen. Bij studiedagen of vakantiedagen hanteren we een minimum aantal kinderen. We bieden opvang bij 5 of meer kinderen op die dag.  U tekent u in, bij 5 of meer kinderen gaat opvang voor die dag door. Als er minder kinderen zijn, en de opvang gaat niet door, dan restitueren we u het bedrag als het een vakantiedag betreft. Of de dagen waarvoor u ingetekend heeft doorgaat, hoort u min. 1 week van te voren van ons.

  Wennen

  Op de BSO hebben we 1 wendag voor kinderen . Wij halen het kind op bij de school  en ’s avonds wordt het verloop van de wendag direct met de ouders en het kind besproken. Als een kind meer tijd nodig blijkt te hebben om te wennen, dan passen we het wenschema aan. Er is een pedagogische medewerk(st)er die het startende kind zal begeleiden op deze eerste dag.

  De groep

  De groep bestaat uit  maximaal 20 kinderen.

  Dagindeling

  Dagschema ( ma,di,do,vr)

  14.00-15.15 uur           Leidster 1 haalt kinderen op van school met de bus

  14.30 uur                      Leidster 2 haalt kinderen op in de buurt van school en                                           neemt kinderen over van leidster 1 bij de Johan Cruijf.

  15.30 uur                      De kinderen worden gesplitst. De helft boven en                                                     beneden. Warme maaltijd (Halal) en drinken.

  16.00 uur                      Huiswerkbegeleiding:(Ambrasoft/Muiswerk Junior                                                 Einstein/huiswerk van school)/spelen in                                                                     hoeken/knutselen/buiten spelen

  17.30 uur                      fruit en vla eten en water drinken

  18.00 uur                      vrij spelen/puzzelen/kleuren/buiten spelen

  19.00 uur                      BSO sluit haar deuren

  Dagschema (woensdag) voor scholen zonder de continu roosters

  12.15 uur                      Leidster 1 haalt kinderen van school met de bus.
                                        Leidster 2 haalt kinderen op van de buurt.

  13.00 uur                     pannenkoeken om de week/crackers,rijstwafel,ontbijtkoek met smeerbeleg en melk.

  14.00 uur                     Leidster 2 haalt kinderen op van school met de bus.                                              Leidster 1 blijft op de groep of gaat mee met de bus.

  14.30 uur                     Buiten activiteit: elke week wordt er gewisseld: zoals bibliotheek/kinderboerderij en verschillende speeltuinen in de buurt.

  16.00 uur                     Warme maaltijd (Halal) en drinken.

  16.30 uur                      Huiswerkbegeleiding:(Ambrasoft/Muiswerk  Junior                                               Einstein/huiswerk van school)/spelen  in                                                                   hoeken/knutselen.

  17.30 uur                      Fruit en vla en water drinken.

  18.00 uur                      Vrij spelen/puzzelen/kleuren.

  19.00 uur                      BSO sluit haar deuren.

  Activiteiten:

  *dinsdag:                     zwemles

  *woensdag:                 bibliotheek/speeltuinen/kinderboerderij

  *donderdag:                kickboxen

  Pedagogisch beleidsplan

  Pedagogiek

  Onze pedagogische uitgangspunten en houding

  Bij BSO Kids Uptodate wordt er niet uitgesloten. De kinderen worden op een positieve manier benaderd en het gewenste gedrag word benoemd.

  Zelfstandig

  Kids Uptodate leert het kind zowel zelfstandig als sociaal te zijn in een multicultureel samenleven.

  Elk kind heeft een innerlijke drang om zelfstandig te willen worden maar het kind heeft ook grenzen nodig. Binnen de kaders van begeleiding en het stellen van regels, kunnen kinderen activiteiten uitvoeren en leren hoe ze hun emoties kunnen uiten, benoemen en ermee om leren gaan.

  Tijdens het spel hebben de kinderen contact met elkaar. Samen met andere kinderen leren ze sociale vaardigheden zoals elkaar helpen, het principe van geven en nemen, contacten met anderen en het maken van vriendschappen, het hebben van conflicten en oplossingen bedenken en het delen met elkaar. Daarnaast leren kinderen om rekening met elkaar te houden. Kinderen krijgen deze vrijheid zolang ze de vrijheid van anderen niet belemmeren en zich aan de regels houden.

  Het onderzoek van de NCKO naar sociale competentie en invloed van kwalitatieve kinderopvang leidt tot de volgende conclusie: een hogere proceskwaliteit (kwaliteit van het feitelijke zorg- en opvoedingsproces van een kinderdagverblijf), hangt samen met een grotere sociale competentie bij de betreffende kinderen (NCKO, 2007).

  Met ander woorden: een kinderdagverblijf met aandacht voor de zorg en ontwikkeling van kinderen heeft een positief effect op de sociale vaardigheden van kinderen.

  Pedagogiek

  • Wij benaderen kinderen met respect. Het luisteren naar kinderen maar ook kijken hoe kinderen zich voelen en zich gedragen.
  • Wij gaan uit van een positieve benadering naar het kind toe door regelmatig complimenten te geven.
  • Kinderen moeten plezier hebben op het kindercentrum en zich prettig voelen.
  • Wij bieden kinderen een huiselijke en warme sfeer.
  • Wij geven de kinderen individuele aandacht.
  • Kinderopvang biedt niet alleen veilige en verantwoorde opvang maar ook opvoeding. De pedagogisch medewerkers zijn medeopvoeders. Wij willen kinderen ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen.

  In ons pedagogisch beleidsplan is een verdere uitwerking te vinden van onze opvoeddoelen en werkwijze. Het plan ligt ter inzage op de vestiging.

  Klachtenregeling

  Klachten

  Het klachtrecht valt onder de Wet kinderopvang. Als kinderdagverblijf trachten we samen met de ouder  de klacht intern op te lossen met behulp van de interne klachtenregeling. Lukt dit niet, dan kunt u als ouder bij de geschillencommissie terecht. Het klachtenloket, als voorportaal van de geschillencommissie, geeft ook advies, informatie en biedt mediaton aan.

  Adresgegevens

  De Geschillencommissie
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  Bel: 070 310 53 10

  Tarieven

  De vastgestelde tarieven voor het jaar 2022 is €8,50 / uur. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

  Onze partners

  Contact
  Millingenhof 90,
  1106 KG Amsterdam

   Opheusdenhof 87,
  1106 TV Amsterdam

  tel: 06-244 449 51
   info@kidsuptodate.nl