Proefberekening toeslag aanvragen

Inloggen kindplanner

Medicijn verklaringsformulier

Oudercommissie KDV

 

Op het kinderdagverblijf is een oudercommissie, de spreekbuis voor de ouders richting het kinderdagverblijf. Zij vergaderen al dan niet met de houder en hebben een adviserende rol naar de houder toe op een aantal terreinen. Wilt u in de oudercommissie dan graag een bericht sturen of ons bellen.

Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en kinderdagverblijf, vinden wij het contact met ouders erg belangrijk.

Registratie kindplanner

Landelijke register kinderopvang

Landelijke register bso

Oudercommissie BSO

 

Op de buitenschoolse opvang is een oudercommissie, de spreekbuis voor de ouders richting de buitenschoolse opvang. Zij vergaderen al dan niet met de houder en hebben een adviserende rol naar de houder toe op een aantal terreinen. Wilt u in de oudercommissie dan graag een bericht sturen of ons bellen.

 

Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en buitenschoolse opvang, vinden wij het contact met ouders erg belangrijk.

Contact
Millingenhof 90,
1106 KG Amsterdam

 Opheusdenhof 87,
1106 TV Amsterdam

tel: 06-244 449 51
 info@kidsuptodate.nl