Pedagogiek

Onze pedagogische uitgangspunten en houding

Bij kinderdagverblijf Kids Uptodate word de niet uitgesloten.De kinderen worden op een positieve manier benaderd en de gewenste gedrag word benoemd.

Zelfstandig

Kids Uptodate leert het kind zowel zelfstandig als sociaal te zijn in een multicultureel samenleven.

Elk kind heeft een innerlijke drang om zelfstandig te willen worden maar het kind heeft ook grenzen nodig. Binnen de kaders van begeleiding en het stellen van regels, kunnen kinderen activiteiten uitvoeren en leren hoe ze hun emoties kunnen uiten, benoemen en ermee om leren gaan.

Tijdens het spel hebben de kinderen contact met elkaar. Samen met andere kinderen leren ze sociale vaardigheden zoals elkaar helpen, het principe van geven en nemen, contacten met anderen en het maken van vriendschappen, het hebben van conflicten en oplossingen bedenken en het delen met elkaar. Daarnaast leren kinderen om rekening met elkaar te houden. Kinderen krijgen deze vrijheid zolang ze de vrijheid van anderen niet belemmeren en zich aan de regels houden.

Het onderzoek van de NCKO naar sociale competentie en invloed van kwalitatieve kinderopvang leidt tot de volgende conclusie: een hogere proceskwaliteit (kwaliteit van het feitelijke zorg- en opvoedingsproces van een kinderdagverblijf), hangt samen met een grotere sociale competentie bij de betreffende kinderen (NCKO, 2007).

Met ander woorden: een kinderdagverblijf met aandacht voor de zorg en ontwikkeling van kinderen heeft een positief effect op de sociale vaardigheden van kinderen.

Pedagogiek

  • Wij benaderen kinderen met respect. Het luisteren naar kinderen maar ook kijken hoe kinderen zich voelen en zich gedragen.
  • Wij gaan uit van een positieve benadering naar het kind toe door regelmatig complimenten te geven.
  • Kinderen moeten plezier hebben op het kindercentrum en zich prettig voelen.
  • Wij bieden kinderen een huiselijke en warme sfeer.
  • Wij geven de kinderen individuele aandacht.
  • Kinderopvang biedt niet alleen veilige en verantwoorde opvang maar ook opvoeding. De pedagogisch medewerkers zijn medeopvoeders. Wij willen kinderen ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen.

In ons pedagogisch beleidsplan is een verdere uitwerking te vinden van onze opvoeddoelen en werkwijze. Het plan ligt ter inzage op de vestiging.

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com