IMG_8110

Wennen

Het eerste bezoek aan het kinderdagverblijf is voor een kind en ouder een bijzondere belevenis. De pedagogische werkers van het kinderdagverblijf besteden de eerste dagen extra aandacht aan de kinderen om ze zo gemoedelijk te leren kennen.

 

De wenperiode bestaat uit minimaal 3 dagen, waarbij het kind dagelijks langer op de groep kan blijven. Hierdoor krijgen de kinderen, ouders en pedagogische medewerkers langzaam de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en aan elkaar. Het wennen wordt tijdens de intake besproken.

  • Bij de 1ste wendag van 9.00 tot 12.00 uur zonder ouder.
  • Bij de 2e    wendag  van 9.00 tot 12.00 uur zonder ouder.
  • Bij de 3e   wendag van 9:00 tot 15.00 uur zonder ouder.

Het verloop van de wendag bespreken we direct met de ouders. Als een kind meer tijd nodig blijkt te hebben om te wennen, dan passen we het wenschema aan.

 

Mentorschap

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind.  De mentor is de contactpersoon binnen het kinderdagverblijf naar de ouder toe, collega´s, bso of bijvoorbeeld de school. De ouders worden via het ouderportaal geïnformeerd wie de mentor van hun kind is.

De mentor is ook het aanspreekpunt voor ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang; art 3 lid 2 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang.)      

1a: de wijze waarop aan de ouder en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.

1b: de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt.

 

Vaste gezichten voor kinderen tot 1 jaar

Voor baby’s (nuljarigen) geldt dat maximaal twee vaste gezichten verbonden zijn aan een bepaald kind. Wie de vaste gezichten zijn hebben we op het rooster gezet. In geval van ziekte, vakantie en verlof van één van deze vaste medewerkers wordt één van onze vaste invalkrachten ingezet. Uitgangspunt van ons is dat minimaal één vast gezicht van de baby’s dagelijks werkzaam is.

Kids Uptodate werkt met vaste leidsters!

 

Dagindeling

Wij geven u een indruk van wat uw kind doet op een dag:

07.30-9.30                           Breng tijd van kinderen (vrij spelen)

 

09.30-10.00                         Handen wassen, brood met beleg eten en thee drinken

 

10.00-10.15                         Kinderen verschonen

 

10.15-10.30                         Puk activiteit

 

10.30-11.00                         Buiten spelen , spelen in hoeken, knutselen

 

11.00-11.30                         De kring ( liedjes zingen , kleuren oefenen , Knieboek Puk

 

11.30-11.50                         Handen wassen, fruit en crackers eten en melk drinken

 

11.50-12.00                        Kinderen verschonen en naar bed brengen(2 kinderen)

 

12.00-15.00                    De kinderen gaan naar bed. 

 

15.00-15.15                         Kinderen worden uit bed gehaald en verschoond (2 kinderen)

 

15.15-16.00                         Handen wassen , Kinderen krijgen verse warme maaltijd en limonade

 

16.00-16.15                        Puk activiteit

 

16.15-17.00                        Vrij spelen , werken in opdrachtenboekje

 

17.00-17.20                        Handen wassen, vla eten en water drinken

17.20-18.30                        Naar buiten of binnen spelen of activiteiten (puzzelen, tablet,kleuren)

 

 

Ouders en inspectie

Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en kinderdagverblijf, vinden wij het contact met ouders erg belangrijk.

 

Informatie aan ouders

Elke week wordt er gekeken of er nieuws is.  Nieuwsitems worden meteen geplaatst  via ons digitaal systeem Tik Tik / Kindplanner. Op de ouderportaal zijn de nieuwsitems meteen te zien en worden gedurende 2  maanden bewaard.

 

Overdracht

Pedagogische medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Er is een digitaal systeem van Tiktik/kindplanner waarin registratie/activiteiten/overdracht worden bijgehouden.

Afspraken worden vastgelegd in de ouderportaal . Ouders krijgen aan het einde van de dag een korte overdracht.

De kinderen worden elke 3 maanden geobserveerd door de pedagogische medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken.  De oudergesprekken vinden 2 keer in het jaar plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

 

Werkmap

Kinderen vanaf 2,5 jaar hebben geen schriftje dat over en weer gaat tussen de ouders en de opvang. Wel hebben zij een werkmap voor de tekeningen en knutselwerkjes . De werkmappen worden naar huis meegegeven als ze vol zijn of als het kind afscheid neemt van Kids Uptodate.

 

 

Evaluatie

Jaarlijks is er een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt op initiatie van de houder. De resultaten worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com