Privacy beleid

________________________________________________________________

Wet- en regelgeving

Kids Uptodate volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het inschrijvingsformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

·       Uw aanvraag af te handelen.

·       Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.

·       U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.

·       Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.

·       Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

·       Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren via de nieuwsbrief bijv.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy beleid kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Waar nodig passen wij het privacy beleid door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

De KIJK observaties worden een jaar bewaard en daarna vernietigd!

Het beleid is op onze website te vinden.

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com