IMG_8110

Wennen

Het eerste bezoek aan het kinderdagverblijf is voor een kind en ouder een bijzondere

belevenis. De pedagogisch werkers van het kinderdagverblijf besteden de eerste dagen extra aandacht aan de kinderen om ze zo gemoedelijk te leren kennen.

 

De wenperiode bestaat uit minimaal 3 dagen, waarbij het kind dagelijks langer op de groep kan blijven. Hierdoor krijgen de kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers langzaam de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en aan elkaar. Het wennen wordt tijdens de intake besproken.

  • Bij de 1ste wendag van 9.30 tot 13.00 uur samen met ouder.
  • Bij de 2e    wendag  van 9.30 tot 15.00 uur zonder ouder.
  • Bij de 3e   wendag van 9:30 tot 16:30 uur zonder ouder.

 

Het verloop van de wendag bespreken we direct met de ouders. Als een kind meer tijd nodig blijkt te hebben om te wennen, dan passen we het wenschema aan.

 

Dagindeling

Wij geven u een indruk van wat uw kind doet op een dag:

07.30/08.00-09.15         Binnenkomst van de kinderen. Vrij spel

 

09.30-10.00                   Handen wassen, Broodmaaltijd

 

10.00-10.15                   Plas en verschoonronde.

 

10.15-11.15                   Vrijspel, activiteit, en/of buiten spelen.

 

11.15-11.30                   Opruimen, handen wassen en aan tafel.

 

11.30-12.00                   Sap, fruit en cracker

 

12.00-12.15                   Uitkleden, plas en verschoonronde.

 

12.15-14.30                  Slaaptijd. De kinderen die niet meer slapen, kunnen een activiteit doen of rusten.

 

14.30-15.00                   Kinderen komen uit bed en worden aangekleed, plas en verschoonronde.

 

15.00-15.30                  Warme maaltijd.

 

15.30-17.00                   Vrij spel, activiteit en/of buiten spelen.

 

17.00-17.30                   Plas en verschoonronde, zuivel maaltijd sap en eventueel een cracker of soepstengels.

 

17.30-18.30                   Laatste kinderen worden gehaald. De kinderen die nog niet zijn opgehaald, kunnen een activiteit doen of rusten.

 

Ouders en inspectie

Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en kinderdagverblijf, vinden wij het contact met ouders erg belangrijk.

 

Informatie aan ouders

Elke week wordt er gekeken of er nieuws is.  Nieuwsitems worden meteen geplaatst  via ons digitaal systeem Tik Tik / Kindplanner. Op de ouderportaal zijn de nieuwsitems meteen te zien en worden gedurende 2  maanden bewaard.

 

Overdracht

Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Er is een digitaal systeem van Tiktik/kindplanner waarin registratie/activiteiten/overdracht worden bijgehouden.

Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een korte overdracht.

De kinderen worden elke 3 maanden geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken.  De oudergesprekken vinden elke 3 maanden plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

 

Werkmap

Kinderen vanaf 2,5 jaar hebben geen schriftje dat over en weer gaat tussen de ouders en de opvang. Wel hebben zij een werkmap voor de tekeningen en knutselwerkjes waarin ook de pedagogisch werkers zo nu en dan kort vertellen over de belevenissen van uw kind op Kids Uptodate. De werkmappen worden naar huis meegegeven als ze vol zijn of als het kind afscheid neemt van Kids Uptodate.

 

De kinderen worden ten minste twee keer per jaar geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken.  De oudergesprekken zijn 1x per jaar.

 

Evaluatie

Jaarlijks is er een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt op initiatie van de houder. De resultaten worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com