20151006_175630

Scholen

We werken samen met een aantal  scholen: Morgenster, Holendrechtschool, Lotusschool, Mobiel Holendrecht, Mobiel Reigersbos  Tamboerijn,  ABBS Het Gein & OBS Nellestein .  Kinderen worden vanaf 14:00 uur door ons  opgehaald. Alle pedagogisch medewerkers dragen bij het ophalen herkenbare kleding van Kids Uptodate en met de Stint  worden opgehaald.

stint

Openingstijden

We starten elke dag om 14:00 uur en staan dan klaar bij de scholen om de kinderen op te halen. De BSO sluit om 18:30 uur. In schoolvakanties zijn we open van 07:30 – 18:30 uur. Kinderen kunnen op een vakantiedag tot 09:30 uur naar de opvang worden gebracht. U schrijft uw kind in voor een bepaalde dag. Die inschrijving is bindend. We gaan open bij 5 kinderen of meer. Als we weinig aanmeldingen hebben krijgt u restitutie van die dag(en).

 

Plaatsingsbeleid

Plaatsing is conform het plaatsingsbeleid mogelijk vanaf 2 tot 5 vaste dagen per week. In overleg met de ouders worden de plaatsingsdagen vastgesteld.

Ouders nemen een contract af voor schoolweken inclusief vakantieweken. We bieden 52 weken opvang behoudens officiële vrije dagen. U kunt dus het hele jaar gebruik maken van de dagen die u afneemt. Studiedagen van de scholen zijn niet in de prijs begrepen. Bij studiedagen of vakantiedagen hanteren we een minimum aantal kinderen. We bieden opvang bij 5 of meer kinderen op die dag.  U tekent u in, bij 5 of meer kinderen gaat opvang voor die dag door. Als er minder kinderen zijn, en de opvang gaat niet door, dan restitueren we u het bedrag als het een vakantiedag betreft. Of de dagen waarvoor u ingetekend heeft doorgaat, hoort u min. 1 week van te voren van ons.

 

Wennen

Op de BSO hebben we 1 wendag voor kinderen tot 8 jaar. Wij halen het kind op bij de school samen met de ouder en ’s avonds wordt het verloop van de wendag direct met de ouders en het kind besproken. Als een kind meer tijd nodig blijkt te hebben om te wennen, dan passen we het wenschema aan. Er is een pedagogisch medewerk(st)er die het startende kind zal begeleiden op deze eerste dag.

Een ouder kind vanaf 8 jaar heeft geen wendag. Het kind krijgt de ruimte om op zijn eigen tempo de groep te verkennen en te ontdekken. Zo krijgt het kind de mogelijkheid om geleidelijk zich vertrouwd te voelen met de nieuwe omgeving. Het kind kan kennismaken met de groep samen met zijn ouder. We maken dan afspraken voor de start.

 

De groep

We hebben 10 kinderen in de groep.

 

Dagindeling

Dagschema maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

14:00 uur          kinderen worden van school gehaald

15:30 uur          warme maaltijd (halal) en drinken

16:00 uur          huiswerkbegeleiding, vrij spel/activiteiten bijv. (zang/pianoles zwemmen/voetballen)

17:00 uur          eten/drinken (fruit & vla/yoghurt )

17:30 uur          buitenspelen

18:00 uur          vrijspelen/film kijken

18:30 uur          BSO sluit haar deuren

 

Dagschema woensdag (voor scholen zonder de continuroosters)

12:15 uur          kinderen worden van school gehaald

13:00 uur          crackers/soepstengel/rijstwafels) met smeerbeleg en melk

14:00 uur          kinderen worden van school gehaald

14:30 uur          Buitenactiviteit (bijv. kinderboerderij)

15:30 uur          warme maaltijd (halal) en drinken

16:00 uur          huiswerkbegeleiding, vrij spel/activiteiten bijv. (zang/pianoles zwemmen/voetballen)

17:00 uur          eten/drinken (fruit & vla/yoghurt )

17:30 uur          buitenspelen

18:00 uur          vrijspelen/film kijken

18:30 uur          BSO sluit haar deuren

 

Ouders en inspectie

Zes weken na het intakegesprek is er een evaluatiegesprek waarin we bespreken hoe het verloopt voor het kind en ouders. De gesprekken zijn vooral gericht op het welbevinden van het kind.

 

Informatie aan ouders

Elke week wordt er gekeken of er nieuws is.  Nieuws items worden meteen geplaatst  via ons digitaal systeem Tik Tik / Kindplanner. Op de ouderportaal zijn de nieuws items meteen te zien en worden gedurende 2  maanden bewaard.

 

Overdracht

Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Er is een digitaal systeem van Tik Tik/ kindplanner waarin de registratie/activiteiten/overdracht worden bijgehouden.

Afspraken worden digitaal vastgelegd in in Tik Tik / kindplanner. Ouders krijgen aan het einde van de dag een korte overdracht.  Zij kunnen de overdracht ook terugvinden in het persoonlijk domein.

 

De kinderen worden jaarlijks geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken.  De oudergesprekken vinden jaarlijks plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

 

Evaluatie

Jaarlijks is er een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt op initiatie van de houder. De resultaten worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

 

 

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com